📌همایش ورزش عصر گاهی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت زنان با همکاری هیئت ورزش های همگانی برگزارشد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌همایش ورزش عصر گاهی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت زنان با همکاری هیئت ورزش های همگانی برگزارشد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان