📌گل افشانی قبورشهدای شهر کوهبنان توسط دوچرخه سواران نوجوان به مناسبت روز نوجوان وهفته بسیج دانش آموزی 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

📌گل افشانی قبورشهدای شهر کوهبنان توسط دوچرخه سواران نوجوان به مناسبت روز نوجوان وهفته بسیج دانش آموزی

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان