📌همایش کوهپیمایی نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با همکاری هیات ورزش همگانی درمحل کوه خانقاه برگزار شد ودر پایان به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد. 🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌همایش کوهپیمایی نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با همکاری هیات ورزش همگانی درمحل کوه خانقاه برگزار شد ودر پایان به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد.

🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان