📌مسابقات دارت کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه وقف برگزارشد. این مسابقات درمحل امامزاده سید سلیمان(ع) برگزار ودر پایان آقایان: 🔸️سید محمدرضا حسینی از آموزش وپرورش 🔸️سهرابی از نیروی انتظامی 🔸️وسید محسن روح الامینی از مرکز بهداشت مقام اول تا سوم راازآن خود کردند. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌مسابقات دارت کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه وقف برگزارشد.

این مسابقات درمحل امامزاده سید سلیمان(ع) برگزار ودر پایان آقایان:

🔸️سید محمدرضا حسینی از آموزش وپرورش
🔸️سهرابی از نیروی انتظامی
🔸️وسید محسن روح الامینی از مرکز بهداشت

مقام اول تا سوم راازآن خود کردند.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان