📌دیداردوستانه تیم فوتسال دهستان جور و جهان اسپرت شهرستان کوهبنان برگزار شد. این دیدارکه بمناسبت هفته پدافند غیر عامل به صورت رفت وبرگشتی برگزار می شودو دربازی رفت دوتیم به نتیجه ۴بر۴ رضایت دادند. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌دیداردوستانه تیم فوتسال دهستان جور و جهان اسپرت شهرستان کوهبنان برگزار شد.

این دیدارکه بمناسبت هفته پدافند غیر عامل به صورت رفت وبرگشتی برگزار می شودو دربازی رفت دوتیم به نتیجه ۴بر۴ رضایت دادند.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان