📌همایش پیاده روی دختران نوجوان دبستان شهید محمدحسنی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز نوجوان وهفته بسیج دانش آموزی برگزار شد. 🔰کارشناسی تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌همایش پیاده روی دختران نوجوان دبستان شهید محمدحسنی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز نوجوان وهفته بسیج دانش آموزی برگزار شد.

🔰کارشناسی تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش وپرورش شهرستان
کوهبنان

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان