📌همایش پیاده روی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت زنان باهمکاری هیئت ورزش های همگانی برگزارشد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌همایش پیاده روی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت زنان باهمکاری هیئت ورزش های همگانی برگزارشد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان