📌همایش ورزش صبحگاهی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت زنان باهمکاری هیئت ورزش های همگانی در پارک بانوان برگزار شد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌همایش ورزش صبحگاهی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت زنان باهمکاری هیئت ورزش های همگانی در پارک بانوان برگزار شد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان