📌تجدید میثاق دانش آموزان نوجوان دبستان شهیدمحمدحسنی شهرستان کوهبنان با شهدای گمنام به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی وروز نوجوان 🔰کارشناسی تربیت بدنی وسلامت اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌تجدید میثاق دانش آموزان نوجوان دبستان شهیدمحمدحسنی شهرستان کوهبنان با شهدای گمنام به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی وروز نوجوان

🔰کارشناسی تربیت بدنی وسلامت اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهبنان

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان