👈اهدای حکم فنی فدراسیون به نوگلان 🥊 خانه کونگ فو 🧡 توسط آقای جواد شبانی رییس هیات ورزش های رزمی شهرستان کوهبنان 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

👈اهدای حکم فنی فدراسیون

به نوگلان

🥊 خانه کونگ فو

🧡 توسط آقای جواد شبانی رییس هیات ورزش های رزمی شهرستان کوهبنان

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان