📌آزمون ایفرد وسنجش آمادگی جسمانی کارکنان شرکت گاز شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌آزمون ایفرد وسنجش آمادگی جسمانی کارکنان شرکت گاز شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان