📌پیاده روی خانوادگی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته ناجا برگزار شد. 🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌پیاده روی خانوادگی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته ناجا برگزار شد.

🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان