همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد. 🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان