📌مسابقات همگانی فرزندان کارکنان نیروی انتظامی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته ناجا درمحل پارک برهان الدین برگزارودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. 🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌مسابقات همگانی فرزندان کارکنان نیروی انتظامی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته ناجا درمحل پارک برهان الدین برگزارودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد.

🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان