📌اردوی تفریحی بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت و غنی سازی اوقات فراغت به پارک آبی رفسنجان 🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌اردوی تفریحی بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت و غنی سازی اوقات فراغت به پارک آبی رفسنجان

🏴روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان