📌کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه سربازان ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد. 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه سربازان ناحیه مقاومت بسیج کوهبنان به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد.


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان