کارگاه آموزشی همراه با مسابقات ورزشی همگانی در مساجد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته ازدواج 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

کارگاه آموزشی همراه با مسابقات ورزشی همگانی در مساجد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته ازدواج


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان