📌بازدید منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از مدرسه فوتسال بخش کیانشهر 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌بازدید منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از مدرسه فوتسال بخش کیانشهر


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان