🌷گل افشانی قبورشهدای شهر کوهبنان توسط دختران به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف برگزار گردید.   🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🌷گل افشانی قبورشهدای شهر کوهبنان توسط دختران به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف برگزار گردید.

 

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان