📌کوهپیمایی همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل کوه سرخ برگزار گردید.   🔵روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌کوهپیمایی همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل کوه سرخ برگزار گردید.

 

🔵روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان