🔵کارگاه آموزشی حجاب و عفاف ویژه دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان درجوار حرم شهدای گمنام به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف برگزار شد. 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔵کارگاه آموزشی حجاب و عفاف ویژه دختران بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان درجوار حرم شهدای گمنام به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف برگزار شد.


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان