🔻همایش کوهروی دختران شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف درمحل کوه خانقاه برگزار شد. 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔻همایش کوهروی دختران شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف درمحل کوه خانقاه برگزار شد.


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان