🏐مسابقات والیبال در آب جوانان در روستای کهن شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🏐مسابقات والیبال در آب جوانان در روستای کهن شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان