مسابقات والیبال دختران جوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت درمحل سالن ورزشی محمد رسول ا… برگزار شد.   🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات والیبال دختران جوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت درمحل سالن ورزشی محمد رسول ا… برگزار شد.

 


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان