🔻مسابقات ایروبیک استپ بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل خانه جودو برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل گردید. 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔻مسابقات ایروبیک استپ بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل خانه جودو برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل گردید.

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان