🏴شهادت امام جعفر صادق (ع)🏴 🚩مرد آسمانی مدینه، 🚩چشمه جود و سخاوت، 🚩کوه حلم و بردباری، 🚩تجسم اخلاص و صبر، 🚩دریای عمیق علوم لدنی 🔗بر شیعیان تسلیت باد! ⚫️روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🏴شهادت امام جعفر صادق (ع)🏴

🚩مرد آسمانی مدینه،
🚩چشمه جود و سخاوت،
🚩کوه حلم و بردباری،
🚩تجسم اخلاص و صبر،
🚩دریای عمیق علوم لدنی

🔗بر شیعیان تسلیت باد!


⚫️روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان