📌جلسه پرسش وپاسخ جوانان شهرستان کوهبنان با ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم به مناسبت هفته قوه قضائیه درمحل سالن کنفرانس آموزش و پرورش برگزار شد. 🔰روابط عمومی دادگستری 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

📌جلسه پرسش وپاسخ جوانان شهرستان کوهبنان با ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم به مناسبت هفته قوه قضائیه درمحل سالن کنفرانس آموزش و پرورش برگزار شد.


🔰روابط عمومی دادگستری

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان