🔵جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی وبا محوریت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل فرمانداری برگزار شد. 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔵جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی وبا محوریت هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در محل فرمانداری برگزار شد.

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان