توزیع اقلام ورزشی بین ورزشکاران دهستان جور شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب توسط نائب رئیس بانوان سرکار خانم آدیش 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

توزیع اقلام ورزشی بین ورزشکاران دهستان جور شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب توسط نائب رئیس بانوان سرکار خانم آدیش

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان