🔴نتایج هفتمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: 🔹️بهزیستی(۳) 🔸️اپوروار(۲) ⚽️دیدار دوم: 🔹️شهداغدیر(۶) 🔸️معدن ۱۲-۱۴(۴) 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴نتایج هفتمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

🔹️بهزیستی(۳)
🔸️اپوروار(۲)

⚽️دیدار دوم:

🔹️شهداغدیر(۶)
🔸️معدن ۱۲-۱۴(۴)


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان