🔴نتایج نهمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: 🔹️جهان اسپرت(۳) 🔸️مسجد جامع(۲) ⚽️دیدار دوم: 🔹️برناپنجره(۳) 🔸️شهدابساب(۰) 👈بازی دوم به دلیل عدم حضور تیم شهدا بساب نتیجه ۳بر۰به سود تیم برنا پنجره اعلام گردید. 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴نتایج نهمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

🔹️جهان اسپرت(۳)
🔸️مسجد جامع(۲)

⚽️دیدار دوم:

🔹️برناپنجره(۳)
🔸️شهدابساب(۰)

👈بازی دوم به دلیل عدم حضور تیم شهدا بساب نتیجه ۳بر۰به سود تیم برنا پنجره اعلام گردید.

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان