نتایج هشتمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: 🔹️جهان اسپرت(۸) 🔸️صنایع یزدپولیکا(۱) ⚽️دیدار دوم: 🔹️فیض آباد(۶) 🔸️شهدابساب(۵) 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

نتایج هشتمین شب از مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

🔹️جهان اسپرت(۸)
🔸️صنایع یزدپولیکا(۱)

⚽️دیدار دوم:

🔹️فیض آباد(۶)
🔸️شهدابساب(۵)


🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان