🔴نتایج آخرین شب از مرحله گروهی مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش ⚽️دیدار اول: 🔹️صنایع یزدپولیکا(۲) 🔸️معدن۱۲-۱۴(۵) ⚽️دیدار دوم: 🔹️فیض آباد(۶) 🔸️بهزیستی(۴) 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

🔴نتایج آخرین شب از مرحله گروهی مسابقات فوتسال شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش

⚽️دیدار اول:

🔹️صنایع یزدپولیکا(۲)
🔸️معدن۱۲-۱۴(۵)

⚽️دیدار دوم:

🔹️فیض آباد(۶)
🔸️بهزیستی(۴)

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان