🔴همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. 👈لازم به ذکر است این همایش باحضور میهمان ویژه ،دوچرخه سواری از کشور سوئیس همراه بود. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان 🛡کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان  

🔴همایش دوچرخه سواری همگانی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد.

👈لازم به ذکر است این همایش باحضور میهمان ویژه ،دوچرخه سواری از کشور سوئیس همراه بود.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🛡کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان