♦️جشنواره بازی های بومی محلی همراه با جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور پرشور اهالی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در محل تکیه حضرت ابوالفضل العباس(ع) برگزارگردید. 👈این جشنواره در رشته های: ✔️طناب کشی ✔️هفت سنگ مهارتی ✔️پرتاب حلقه ✔️دوز ✔️حمل لاستیک ✔️بلند کردن تنه درخت ودارت برگزارودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد. […]

♦️جشنواره بازی های بومی محلی همراه با جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور پرشور اهالی بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در محل تکیه حضرت ابوالفضل العباس(ع) برگزارگردید.

👈این جشنواره در رشته های:

✔️طناب کشی

✔️هفت سنگ مهارتی

✔️پرتاب حلقه

✔️دوز

✔️حمل لاستیک

✔️بلند کردن تنه درخت

ودارت برگزارودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد.

👈لازم به ذکر است ورزشکاران نونهال بخش در ابتدای جشن با اجرای ورزش پیرامید صحنه های زیبایی را رقم زدند.

🌷با تشکر از شورای شهر و روستا و هیات امنای تکیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان که دراجراوبرگزاری این جشنواره نهایت همکاری را بعمل آوردند.


🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان