🔴اعزام ۴ دوچرخه سوار نوجوان شهرستان کوهبنان به مسابقات استانی وانتخابی کشوری این مسابقات فردا در پیست بین المللی مرکز استان برگزار می گردد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

🔴اعزام ۴ دوچرخه سوار نوجوان شهرستان کوهبنان به مسابقات استانی وانتخابی کشوری

این مسابقات فردا در پیست بین المللی مرکز استان برگزار می گردد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان