🔴کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه دختران جوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان در محل خوابگاه فجر برگزار شد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴کارگاه آموزشی پیش از ازدواج ویژه دختران جوان شهرستان کوهبنان

به مناسبت هفته جوان در محل خوابگاه فجر برگزار شد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان