🔴ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با محوریت ( هفته جوان ) اولین جلسه ستاد ساماندهی درسال۹۸ با ریاست فرماندار و حضور فعال اعضای ستاد و نماینده جوانان در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزارگردید. دراین جلسه برنامه ریزی هفته جوان انجام وبه ادارات ابلاغ شد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با محوریت
( هفته جوان )

اولین جلسه ستاد ساماندهی درسال۹۸ با ریاست فرماندار و حضور فعال اعضای ستاد و نماینده جوانان در محل سالن کنفرانس فرمانداری برگزارگردید.

دراین جلسه برنامه ریزی هفته جوان انجام وبه ادارات ابلاغ شد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان