🔴دیدار منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان با فرماندهی و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان به مناسبت روز پاسدار 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴دیدار منصور جعفری نژاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان
با فرماندهی و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه شهرستان

به مناسبت روز پاسدار

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان