🔴گل افشانی قبورشهداء توسط بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) وهفته زن 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴گل افشانی قبورشهداء توسط بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان

به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) وهفته زن

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان