🔴همایش ورزش صبحگاهی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته سلامت مردان 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان

🔴همایش ورزش صبحگاهی کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان
به مناسبت هفته سلامت مردان

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان