🔴جشن بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) وهفته زن برگزار شد. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴جشن بانوان ورزشکار شهرستان کوهبنان
به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) وهفته زن برگزار شد.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان