🌷🌷تجدید میثاق مسئولین هیات های ورزشی، جوانان و ورزشکاران شهرستان کوهبنان با شهداء به مناسبت روز شهید 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🌷🌷تجدید میثاق مسئولین هیات های ورزشی، جوانان و ورزشکاران شهرستان کوهبنان با شهداء به مناسبت روز شهید

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان