حضور منصور جعفری نژاد و خانم آدیش در گردهمایی روسا و نواب رئیس بانوان هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان🔰

حضور منصور جعفری نژاد و خانم آدیش در گردهمایی روسا و نواب رئیس بانوان هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان🔰