🔴حضور مربی پرتلاش ،سخت کوش وبا اخلاق والیبال شهرستان کوهبنان آقای حسین جدیدی در کلاس مربیگری درجه ٢والیبال استان باحضور ٢۵ نفر مربی واقای ثابتی پور 🛡مدرسان اقایان محمد امیری و سیامک امیر تیموری 💎بیست ششم بهمن ماه ۱۳۹۷ 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان  

 

🔴حضور مربی پرتلاش ،سخت کوش وبا اخلاق والیبال شهرستان کوهبنان آقای حسین جدیدی در کلاس مربیگری درجه ٢والیبال استان باحضور ٢۵ نفر مربی واقای ثابتی پور

🛡مدرسان اقایان محمد امیری و سیامک امیر تیموری

💎بیست ششم بهمن ماه ۱۳۹۷

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان