خانم شفیعی اولین مربی تی آر ایکس کوهبنان خانم مهدیه شفیعی مربی پرتلاش وسخت کوش شهرستان کوهبنان که در رشته های بدنسازی،ایروبیک وپیلاتس بانوان فعالیت میکندموفق شد دوره مربیگری تی آر ایکس بانوان که آبانماه در استان برگزار گردید با موفقیت پشت سر گذاشته واز طرف هیئت ورزش های همگانی استان به عنوان مسئول کمیته […]

خانم شفیعی اولین مربی تی آر ایکس کوهبنان

خانم مهدیه شفیعی مربی پرتلاش وسخت کوش شهرستان کوهبنان که در رشته های بدنسازی،ایروبیک وپیلاتس بانوان فعالیت میکندموفق شد دوره مربیگری تی آر ایکس بانوان که آبانماه در استان برگزار گردید با موفقیت پشت سر گذاشته واز طرف هیئت ورزش های همگانی استان به عنوان مسئول کمیته تی آر ایکس کوهبنان معرفی شود

این مربی بااخلاق وسختکوش به زودی این رشته ورزشی را جهت آموزش بانوان شهرستان راه اندازی می نماید

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان