حضور ۴دانش آموز فوتبالیست جوان کوهبنانی دراردوی انتخابی فوتبال دانش آموزان استان جهت شرکت درمسابقات کشوری آقایان محسن مرکزی ، محسن نوروزی ، حمیدرضا حقگری وحمیدرضا شیخ لنگی دراردوی انتخابی فوتبال استان حضور چشمگیری داشته وخوش درخشیدند با آرزوی موفقیت برای این عزیزان وآرزوی بهبودی برای آقای محسن نوروزی فوتبالیست کوهبنانی که صبح امروز دراردوی […]

حضور ۴دانش آموز فوتبالیست جوان کوهبنانی دراردوی انتخابی فوتبال دانش آموزان استان جهت شرکت درمسابقات کشوری

آقایان محسن مرکزی ، محسن نوروزی ، حمیدرضا حقگری وحمیدرضا شیخ لنگی دراردوی انتخابی فوتبال استان حضور چشمگیری داشته وخوش درخشیدند با آرزوی موفقیت برای این عزیزان وآرزوی بهبودی برای آقای محسن نوروزی فوتبالیست کوهبنانی که صبح امروز دراردوی انتخابی فوتبال استان دچار آسیب دیدگی گردید وراهی بیمارستان شد.

روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان