افتخار آفرینی۳ بانوی جودوکار کوهبنانی درمسابقات انتخابی استان دو مقام دومی ویک مقام سومی حاصل کار جودوکاران شهرستان کوهبنان دراستان خانم ها: مهلاسراسیابی مقام دوم الهه مالکی مقام دوم زهرا جعفری مقام سوم را کسب نمودند ضمن تبریک به این جودوکاران از زحمات مربی پرتلاش وسخت کوش این رشته سرکار خانم اکبری تقدیروتشکر می نمائیم […]

افتخار آفرینی۳ بانوی جودوکار کوهبنانی درمسابقات انتخابی استان

دو مقام دومی ویک مقام سومی حاصل کار جودوکاران شهرستان کوهبنان دراستان

خانم ها:

مهلاسراسیابی مقام دوم

الهه مالکی مقام دوم

زهرا جعفری مقام سوم را کسب نمودند

ضمن تبریک به این جودوکاران از زحمات مربی پرتلاش وسخت کوش این رشته سرکار خانم اکبری تقدیروتشکر می نمائیم

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان