افتتاح کانون بسیج ورزشکاران و جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان درراستای کنگره ۶۵۰۰شهید استان کرمان وبه مناسبت هفته وحدت وهفته بسیج مراسم افتتاحیه کانون بسیج ورزشکاران و جشنواره بازی های بومی محلی همراه با جشن بهار مهربانی درمحل سالن بزرگ ورزشی رهبری شهرستان کوهبنان برگزار شد. دراین مراسم که مسئولین شهرستان وبیش از […]

افتتاح کانون بسیج ورزشکاران و جشنواره بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

درراستای کنگره ۶۵۰۰شهید استان کرمان وبه مناسبت هفته وحدت وهفته بسیج
مراسم افتتاحیه کانون بسیج ورزشکاران و جشنواره بازی های بومی محلی همراه با جشن بهار مهربانی درمحل سالن بزرگ ورزشی رهبری شهرستان کوهبنان برگزار شد.

دراین مراسم که مسئولین شهرستان وبیش از هزار ورزشکارحضور داشتندتیم های شرکت کننده به رژه تیمی پرداخته ورزمی کاران ورزشکار حرکات نمایشی خود رابه اجرا گذاشتند

همچنین دراین مراسم منصور جعفری نژادازطرف سرهنگ زاهدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهبنان به عنوان مسئول کانون بسیج ورزشکاران منصوب گردید

ودر پایان از هیئت های ورزشی که در برگزاری این مراسم مارا همراهی نموده اند تقدیر و تشکر می نمائیم

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*