مسابقات فوتسال نوجوانان روستایی به مناسبت هفته تربیت بدنی و سلامت دهستان جور مهرماه ۹۷

مسابقات فوتسال نوجوانان روستایی
به مناسبت هفته تربیت بدنی و سلامت
دهستان جور
مهرماه ۹۷